Algemene voorwaarden verwijzingsprogramma

  1. Introductie: Ons doorverwijzingsprogramma ("Programma") wordt aangeboden op nu-business-life.com wordt uitgevoerd. Door deel te nemen aan het Programma gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en onze Algemene Voorwaarden. www.nu-business-life.de behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
  2. Geschiktheid: Je moet een legale inwoner van Europa en ten minste 18 jaar oud zijn om deel te nemen aan het programma. Werknemers, partners, contractanten van ons en hun naaste familieleden komen niet in aanmerking voor deelname.
  3. Hoe werkt het programma? Voor elke nieuwe klant die u naar ons doorverwijst en die een aankoop doet op onze website met behulp van uw unieke doorverwijslink, storten wij een productbeloning (Sole Solution) op uw account ("Referral Reward"). De nieuwe klant ontvangt ook een bonus van 5% van de aankoopwaarde, mits hij of zij een aankoop doet van ten minste €150 ("doorverwijsbonus"), die hij of zij kan gebruiken voor de eerste aankoop.
  4. Verwijsbeloningen: Referral Rewards zijn niet overdraagbaar, niet toewijsbaar en kunnen niet worden ingewisseld of geruild voor geld, tegoed of andere merchandise buiten onze website. Verwijsbeloningen kunnen alleen worden gebruikt voor aankopen op onze website en kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties of kortingen.
  5. Verwijs een vriend beloningen: Verwijs een vriend beloningen kunnen alleen ingewisseld worden door nieuwe klanten die nog nooit iets gekocht hebben op onze website. De doorverwijsbeloning wordt automatisch toegepast op de eerste aankoop die zij doen.
  6. Beperkingen: Je mag jezelf niet doorverwijzen of meerdere accounts aanmaken om extra beloningen te ontvangen. Elke poging om dit te doen zal resulteren in de onmiddellijke schorsing van je account en verbeuring van alle opgebouwde beloningen. nu-business-life.nl behoudt zich het recht voor om het aantal verwijzingen dat u kunt maken en het totale aantal beloningen dat u kunt verdienen te beperken.
  7. Privacybeleid: Deelname aan het programma vereist de openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan ons, die zullen worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid.
  8. Beëindiging: Wij behouden ons het recht voor om het Programma of uw mogelijkheid om deel te nemen te allen tijde en om welke reden dan ook op te schorten of te beëindigen. We behouden ons het recht voor om accounts te onderzoeken en op te schorten als we activiteiten ontdekken die naar onze mening misbruikt of frauduleus zijn of in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden. Beslissingen van ons zijn definitief en bindend.